Hva er virus?
Virus er mikroorganismer, som ikke klarer å formere seg alene og må invadere en vertscelle for å kunne lage flere viruspartikler. Virus består av genetisk materiale (RNA eller DNA) omgitt av en beskyttende proteintype. Den klarer å hekte seg fast på celler og trenge inn i dem. Luftveiene og andre celler i slimhinnene våre er veldig utsatt for virusangrep, fordi de ikke er dekket av beskyttende hud.

Virus er hovedårsak til mange sykdommer hos mennesker, fra influensa til kopper og aids. Blandt de verste virussykdommene i dag, finner man sykdommene forårsaket av hiv (aids) og Ebola.

Del ut bakteriene våre...!