Smitte fra tarm til munn :
Dette kalles fekal-oral smitte, og er når smittestoffer overføres fra tarmen til munnen, for eksempel via hendene. Vi lærer som små barn å vaske hendene våre etter toalettbesøk, nettopp for å unngå denne typen smitte.

Del ut bakteriene våre...!