Mor-barn-smitte:
Her er det HIV-smitte fra mor til barn som står sentralt. Hiv kan overføres fra mor til barn under svangerskapet, fødselen og ammingen.

Del ut bakteriene våre...!