Luft- og dråpesmitte: 
Luftsmitte omfatter dråpe- og støvsmitte. Når mikroorganismene finnes i spytt eller slim som spres når man hoster eller nyser kaller vi det dråpesmitte. En del bakterier finnes på huden, hvis disse tåler inntørking kan de spres via klær eller sengetøy.

Del ut bakteriene våre...!