Blod- og vevssmitte: 
Blod- og vevssmitte kalles også inokulasjonssmitte. Mikroorganismene kommer inn i kroppen via sprøytespisser, kirurgens kniv, blod og infusjonsvæsker. Dette skjer oftest på sykehus/sykehjem, eller blant narkomane som deler sprøytespisser.

Del ut bakteriene våre...!