Smitte: 
For at man skal bli smittet av en infeksjon, må disse faktorene være tilstede: 
- Mikroorganismer som gjør oss syke, altså smittestoffet. 
- Smittekilde. Smitten må komme fra ett sted, som regel ett menneske med en type smitte, som smitter andre. 
- Smittemåte. Dette handler om hvordan smitten blir overført. 
- Smittemottaker. Dette er personen som mottar smitten.
Smittestoffet kan komme igjennom øyne, nese, munn, intravenøse åpninger, sår, endetarm, urinrør, skjede og operasjonssår.

Del ut bakteriene våre...!