Bakterier er encellede mikroorganismer, som er så små at man må ha mikroskop for å se de.
[Les mer]

 

Del ut bakteriene våre...!