Antibiotika ble opprinnelig fremstilt av mikroskopiske sopparter, men produseres i dag syntetisk. Antibiotika brukes kun mot bakterie- og amøbeinfeksjoner, Penicilin er en type antibiotika de fleste har hørt om, og var også den første typen som ble oppdaget. I 1928 ble penicillin oppdaget ved en tilfeldighet av den britiske legen Alexander Fleming (1881-1955). Først på 1950-tallet ble penicillin tatt ordentlig i bruk.

Behandling av virus:
Virus er ikke levende, så kan ikke behandles med antibiotika. Og som regel må sykdommen bare gå sin gang og bruke lindrende legemidler som hostesaft og smertestillende. Heldigvis finnes det vaksine mot mange virussykdommer.

Del ut bakteriene våre...!