På samme måte som forskjellige planter og dyr ser ulike ut, har bakterier ulikt utseende. For mikrobiologer (studerer mikroorganismer), er det viktig å kunne skille mellom de ulike bakterieartene.Dette kan de gjøre ved å undersøke deres koloniutseende på forskjellige vekstmedia for så å definere koloniens morfologi (læren om former).

Bakterienes vekst: 
For at de sykdomsfremkallende bakteriene skal vokse og trives, er de avhengige av:

- Fuktighet. Kroppen består av ca. 65 % vann. 
- Kroppstemperatur
- Oksygen 
- Næringsstoffer fra kroppen vår
- Surhetsgrad med pH på ca. 7,4 som i blod og andre kroppsvæsker. 
Sykdomsfremkallende bakterier trives utmerket i og på kroppene våres. Det finnes noen få bakterier som ikke kan formere seg med oksygen tilstede, for eksempel stivkrampe-bakterien. Denne trives i dype sår uten oksygentilgang.

Del ut bakteriene våre...!