Bakterier er encellede mikroorganismer, som er så små at man må ha mikroskop for å se de. Bakterier finnes overalt, både inni og utenpå kroppen vår og overalt på jorden, i luftrom eller i vann. Noen bakterier er veldig farlige og forårsaker sykdom, mens andre er harmløse og til og med nyttige.

Del ut bakteriene våre...!